اطلاعات جغرافیایی

-         فاصله تا تهران: 927 کیلومتر

-         فاصله تا مرکز استان: 90 کیلومتر

-         فاصله تا اولین فرودگاه: 25 کیلومتر

-         فاصله ریلی تا اهواز: 88 کیلومتر

-         این بندر توسط جاده آسفالته و خطوط هوائی و راه آهن به تهران و سایر نقاط کشور مرتبط می شود.

انبار و محوطه

-         محوطه: 000/410/10 متر مربع

-         انبار: 000/300 متر مربع

امکانات

-         مساحت کل بندر: 1641 هکتار

-         مساحت کل انبارها 262 هکتار

-         مساحت انبار مسقف: 522 هزار متر مربع

 

اسکله

ظرفیت پذیرش

کالا (میلیون تن)

عمق بخور

(متر)

تعداد (پست)

کاربری

طول (متر)

2

غلات

400

 

 

5/40

 

 

 

 

5/13 –11

5

کانتینری

1037

15

فله، مواد ساختمانی، پودر صنعتی

4271

13

عمومی

1691

1

نفتی

185

1

روغن مایع

400