مز ایای سرمایه گذاری جهت انجام پروژه های مختلف

-          نزدیکترین بندر جنوبی به مراکز عمده صنعتی، تولیدی، کشاورزی، و جمعیتی در نیمه غربی کشور

-         مجاورت با بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی بندر امام خمینی و مجتمع های پتروشیمی ارزی

-         نزدیکی به منطقه آزاد تجاری اروند (خرمشهر و آبادان)

-         اتصال به راه های مواصلاتی، ترانزیتی، شبکه راه آهن سراسری کشور و فرودگاه بین المللی آبادان، اهواز، و ماهشهر

-         امکان واگذاری و اجاره زمین و انبار، تجهیزات و امکانات خدماتی و رفاهی به موسسات داخلی و خارجی جهت مشارکت و سرمایه گذاری

-         بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات استراتژیک بندری

-         توانایی پذیرش کشتی های 100 هزار تنی و فراهم کردن مقدمات لازم برای پذیرش کشتی های 150 هزار تنی

-         امکان حمل یکسره و مستقیم کالا به مهمترین مراکز تجاری و صنعتی ایران یا کشورهای همسایه

-         اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2000-9001 ISOدر امور حمل، تخلیه، بارگیری، انبارداری، صفافی کالا و سیلوی ترانزیت غلات