موقعیت جغرافیایی شعبات فجیره و دبی شرکت ایران مارین سرویسز

فجیره یکی از شهرها و شیخ نشین هفت‌گانهٔ امارات متحده عربی است. شهر فجیره در قسمت شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده‌است، از سمت مغرب رأس‌الخیمه و شارجه، واز سمت جنوب به کلباء محدود می‌گردد، ودر ساحل دریای عمان قرار دارد بطول ۷۰ کیلومتر ابتداء از روستای اوصله تا نهایت دبا در شمال که نهایت حدود فجیره‌است در ساحل دریای عمان. 

فجیره بندری مهم نیز دارد. در سال ۲۰۱۰ میلادی، بیش از ۱۲ هزار کشتی عبوری از تنگه هرمز، برای سوخت‌گیری به بندر فجیره، که ۴۰ مایل با مسیر تردد کشتی‌ها فاصله دارد، گسیل می‌شدند.

                        ...........................................................................................................................................................................................

دُبِی یکی از شهرها وشیخ هفت‌گانهٔ امارات متحده عربی است. این شهر در جنوب کشور ایران و در حاشیهٔ خلیج فارسو در شبه جزیره عربستان  واقع شده‌است.