شعبه بندر انزلی

 

بندر انزلی

یکی از مهمترین شهرهای گردشپذیر(توریستی)  ، از مراکز مهم اقتصادی در ایران است و مرکز شهرستان انزلی است. این شهر بزرگترین و اولین بندر ایران در سواحل جنوبی دریای خزر ، در استان گیلان میباشد. 


ایران مارین سرویسز